Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Hier vindt u meer informatie over de gemeenteraad.
Het hoogste bestuursorgaan is de gemeenteraad. In Meierijstad bestaat de raad uit 37 personen van 10 verschillende politieke partijen. De belangrijkste taak van de raad is het vertegenwoordigen van de bevolking. De gemeenteraad beslist over de plannen van de gemeente. De raad bepaalt namelijk het beleid. De raad controleert ook of het college van burgemeester en wethouders dit beleid op een juiste manier uitvoert. Iedere 4 jaar zijn er verkiezingen. De inwoners kiezen dan de leden van de gemeenteraad, de volksvertegenwoordigers.
https://meierijstad.bestuurlijkeinformatie.nl/People/Profiles/99ca59ec-692f-4eb2-aa83-e705b39532e0

Hier vindt u meer informatie over de burgercommissieleden.
Meierijstad heeft twee commissies: Mens en Maatschappij en Ruimte, Economie en Bedrijfsvoering. In de commissies zitten behalve raadsleden ook burgercommissieleden.
Elke fractie mag maximaal vier burgercommissieleden voordragen voor benoeming. De burgercommissieleden worden door de raad benoemd.
Voor de verdeling zie onderstaande link.
https://meierijstad.bestuurlijkeinformatie.nl/People/Profiles/11c9524d-2630-412c-a250-f0bbd19fc83d

Hier vindt u meer informatie over de griffie.
De griffie ondersteunt de gemeenteraad, de raads- en commissieleden en de fracties. Ze helpt de raad met het opstellen van voorstellen, amendementen, moties en schriftelijke vragen. Daarbij verzorgt ze de communicatie van de raad.


De griffie zorgt er verder voor dat het proces van de gemeenteraad soepel verloopt. Ze adviseert over voorstellen, de werkwijze en/of de aanpak. Ook plant ze de vergaderingen, organiseert bijeenkomsten en zorgt ervoor dat alle informatie compleet is.


Bereikbaarheid griffie
Ook inwoners en organisaties kunnen bij de griffie terecht. Heeft u vragen over vergaderingen, wilt u inspreken, of aandacht voor een onderwerp? Neem dan contact op met de griffie via telefoonnummer 14 0413. U kunt ook een mail sturen. Ga hiervoor naar 'Contact''.

Hier vindt u meer informatie over de Rekenkamer.
De rekenkamercommissie bevordert het inzicht in de manier waarop de gemeente werkt. Daarbij helpt ze de gemeenteraad bij het opstellen van de hoofdlijnen van beleid en bij het controleren van het bestuur van de gemeente door het college van burgemeester en wethouders. Dit doet de rekenkamer door onderzoek te doen naar het bestuur van de gemeente. De onderwerpen kiest de commissie zelf. Deze kunnen erg uiteenlopen. Zo kan de rekenkamer onderzoek doen naar hoe beleid in de praktijk werkt, maar bijvoorbeeld ook naar de manier waarop de samenwerking tussen de gemeenteraad en het college verloopt. De rekenkamer onderzoekt vervolgens welke resultaten de gemeente bereikt met het beleid, hoe dat gebeurt en tegen welke prijs (ingezette middelen).


Wilt u meer weten over de Rekenkamer? Klik op onderstaande link: https://www.meierijstad.nl/rekenkamercommissie

De gemeente Meierijstad heeft twee commissies: Mens en Maatschappij en Ruimte, Economie en Bedrijfsvoering. De commissies worden voorgezeten door een voorzitter. De commissievoorzitters zijn door de raad benoemd. Zij wisselen elkaar per vergadering af. Zij zitten ook –bij toerbeurt- de beeldvormende avonden voor.
Hoe word je commissievoorzitter?
De gemeentewet schrijft voor dat de commissies voorgezeten moeten worden door een raadslid. Fracties kunnen hiervoor kandidaten voordragen. Ook in Meierijstad is deze werkwijze gevolgd. Op basis van voordrachten van fracties zijn 7 raadsleden als commissievoorzitter benoemd. De zittingsperiode van de voorzitters eindigt met het einde van de zittingsperiode van de raad. Een voorzitter kan te allen tijd zelf ontslag nemen.
Wat doet een commissievoorzitter?
Een commissievoorzitter zit als technisch voorzitter de commissievergadering en de beeldvormende avond voor. De voorzitter neemt dus niet aan het debat deel. De commissievoorzitters zijn geschoold om ervoor te zorgen dat een vergadering goed verloopt. Een goede vergadering valt of staat met een juiste voorbereiding. Dat geldt voor alle deelnemers maar in nog sterkere mate voor de voorzitter. Een voorzitter moet drie ballen in de lucht houden tijdens de vergadering: de inhoud, de procedure en de sfeer.
Wil je weten wie de commissievoorzitters zijn? Klik op onderstaande link.
https://meierijstad.bestuurlijkeinformatie.nl/People/Profile
s/0db01b25-cec6-4be3-a3af-a63955b4cbd5